Sjefen

NRK er landets største kulturinstitusjon, hevder Hallvard Moe (Foto: A Grimz CC: by-nc-2.0).

NRK er landets største kulturinstitusjon, hevder Hallvard Moe (Foto: A Grimz CC: by-nc-2.0).

Hallvard Moe leder MONC, og er prosjektleder på NRK-prosjektet. Han er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans hovedinteresser innen forskning er Medie- ikt- og kulturpolitikk; allmennkringkasting; internettkommunikasjon og offentlighet; demokratiteori og tv-studier. Med andre ord nesten alle interessefelter som kreves for å gjøre en grundig undersøkelse av hva NRK driver med på nett.

Velbrukt og velfinansiert

Hallvard Moe, hvorfor er det viktig å forske på hva NRK har liggende ute på sine nettsider?

— For det første er NRK Norges aller viktigste kulturinstitusjon, i tillegg til å være en svært viktig nyhetsleverandør. Nesten fire av fem nordmenn bruker NRK på en eller annen måte, enten det er via radio, TV, mobiltelefon eller på Internett.  For det andre bruker vi som samfunn fem milliarder kroner per år på kanalen. Da er det viktig å forstå hva de holder på med, og hvordan.

Burde ikke NRK få bestemme selv hva de vil bruke pengene på?

— Jo, og det gjør de jo også per i dag. Men poenget er at NRK har et samfunnsoppdrag, nedfelt i NRK-plakaten. Det interessante her er om de faktisk oppfyller samfunnsoppdraget sitt.

 Viktig å følge med over tid

 Hvorfor en ny undersøkelse av NRK sine nettsider?

— Det har gått fire år siden sist undersøkelse. Det er et hav av tid i vår digitale tidsalder. Utviklingen på nett går raskt, og endringene er store. NRK satser massivt på Internett, og det har utvilsomt skjedd mye med NRK siden sist undersøkelse. Den første undersøkelsen ble bestilt av Medietilsynet, og den nye skjer på vårt eget initiativ, med støtte fra Råd for anvendt medieforskning.

På eget initiativ? Hvem er så denne undersøkelsen nyttig for, dersom ingen har bestilt den?

— Svaret på det spørsmålet er sammensatt. For det første vil en slik undersøkelse være nyttig for NRK,  fordi de selv må forsøke å oppfylle sin plakat, og sitt samfunnsoppdrag. Videre vil den være nyttig for politikere, som skal bestemme hva slags lover og regler som skal gjelde for NRK i mediepolitikken. På den annen side er en slik undersøkelse også nyttig for folk flest. For å si det på en litt populistisk måte: får folk det de har rett på, når de gir fra seg lisenspengene sine? Jeg vil også trekke frem den vitenskapelige metoden vi bruker. Her gjør vi nyvinninger, og dette kan være nyttig for andre medieforskere.

 

Hallvard Moe

Hallvard Moe.

 

Tagged with: , , ,