Resultater

Publiserte tekster per dag n=71169
Publiserte tekster per dag på nrk.no i 2009.

Her kan du lese ulike resultater og konklusjoner fra vår forskning. De vil bli publisert fortløpende, følg også med på aktiviteter!

Øvrige publikasjoner finner du her.

Under kan du lese et sammendrag av de viktigste funnene fra undersøkelsen av NRKs nyhetstilbud på nett i 2009. Husk at du også kan lese hele rapporten fra 2010 – eller laste den ned fra Medietilsynet her.

Sammendrag

Bred og oppdatert dekning

 •  NRKs nyhetstilbud var tematisk bredt, og løpende oppdatert i 2009.

Mye lokalt – lite internasjonalt

 • Nyhetsinnholdet på nrk.no var i stor grad preget av regionale og lokale nyheter, som ble produsert av NRKs distriktkontorer. Nyhetsbildet var imidlertid preget av få internasjonale nyheter.

Munter fasade, alvorlig på innsiden?

 • Det var betydelig forskjell mellom nyhetsinnholdet på forsiden til nrk.no, og innholdet på nettstedet som helhet. Forsiden fremsto som en ganske vanlig nettavis. Selve nettstedet som helhet derimot, reflekterte organisasjonsstrukturen til NRK, hvor distriktskontorene er sentrale nyhetsprodusenter. Med andre ord reflekterte ikke forsidedekningen det nettstedet faktisk inneholdt.
 • Forsiden prioriterte kultur- og underholdningsstoff. Nettstedet som helhet prioriterte nyheter om sosiale spørsmål. Det var altså mindre nyheter om f.eks kriminalitet, arbeidsledighet og andre problematiske aspekter på forsiden.
 • NRK prioriterte å plassere utenriksnyheter på forsiden, men prioriterte dem ikke i den generelle produksjonen av nyheter.

For lite teknologi og vitenskap?

 • Nyhetstilbudet på nrk.no dekket alle vanlige typer nyhetsinnhold. Dette gjelder økonomi, politikk, sosiale spørsmål, kriminalitet, ulykker, kultur- og underholdning, sport og vær, men det var mindre stoff om teknologi og vitenskap.

Få eksterne lenker

 • Bruken av lenker i nyhetsdekningen var for det meste koblinger mellom NRKs eget materiale. NRK lenket kun i begrenset grad sin nyhetsformidling til andre aktører. En case-studie av dekningen av klimatoppmøtet i København i 2009, tyder imidlertid på at eksterne lenker ble brukt mer når det er snakk om et komplekst saksfelt.
 • Sammenlignet med Aftenposten, VG og Dagsrevyens dekning av klimatoppmøtet, bidro NRKs nettdekning kun begrenset med dybde og alternative perspektiv. NRKs nyhetsdekning på nett samsvarte her med det generelle nyhetsbildet.

Dialog

 • Den integrerte bruken av ulike interaktive element i den tekstbaserte nyhetsformidlingen var begrenset. Spillelement, spørreundersøkelser, egentester og videofiler var svært lite utbredt. Kommentarfelt ble brukt i noe større grad.
 • I dekningen av stortingsvalget benyttet NRK en rekke interaktive tjenester. NRK la også til rette for at brukerne kunne komme til orde, og inngikk i mindre skala i dialog med brukerne.

God valgdekning på nett

 • NRKs nett-tilbud og dekning av stortingsvalget var mer omfattende og mangfoldig enn TV2 sitt tilbud. Samtidig var NRKs bruk av spill og interaktive tjenester mindre oversiktlig og mindre tydelig integrert i den resterende valgdekningen.