Metode og verktøy

Using new technology
Foto: Colourbox.

Her vil vi skrive om hvordan vi jobber med metode i vårt prosjekt.

  • I mellomtiden kan du gjerne lese metodevedlegget fra undersøkelsen i 2010.