Hvem er vi?

Hallvar Moe
Hallvard Moe.

 

Hallvard Moe er professor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er med i forskningsgruppen for mediepolitikk ved instituttet.

Ekspertise:

 • TV og allmennkringkasting
 • Internettkommunikasjon og offentlighet
 • Demokratisk teori

Hallvard er prosjektleder for NRK-prosjektet, og jobber med analyse av NRKs nyhetsdekning over tid.
Les mer om han her.

 

Leif Ove Larsen.
Leif Ove Larsen.

 

Leif Ove Larsen er professor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og instituttleder.

Ekspertise:

 • Film og fjernsynshistorie
 • Journalistikk og opphavsrett
 • Sosialhistorie og offentlighetsteori

På NRK-prosjektet arbeider Leif Ove med en studie av kulturjournalistikken på nrk.no, og undersøker hvordan nrk håndterer rettighetsutfordringer på dette området. Les mer om han her.

 

Dag Elgesem.
Dag Elgesem.

 

Dag Elgesem er professor i IKT og samfunn ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ekspertise:

 • Logikk, informasjon og interaksjon
 • Klimaendring: Miljø, politikk og samfunn
 • Demokrati og rettsstat

På NRK-prosjektet jobber Dag med en case-studie av klimadekningen på nrk.no, og innsamling og analyse av tråder på forum for nettdebatt på nrk.no.
Les mer om han her

 

Helle nytt bilde farger
Helle Sjøvaag.

Helle Sjøvaag er postdoktor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ekspertise:

 • Medieøkonomi, innhold og eierskap
 • Journalistikk, nyheter og struktur
 • Allmennkringkasting, det digitale nyhetsmarked

På NRK-prosjektet er Helle hovedansvarlig for utvikling av metode. Hun jobber også med innholdsanalyse. Fra 2015 skal hun jobbe med et prosjekt som undersøker mangfoldet i det norske nyhetslandskapet. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Les mer om henne her.

Erik Knudsen.
Erik Knudsen.

 

Erik Knudsen er stipendiat ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ekspertise:

 • Nyheter og journalistikk
 • Medierammer og pressens samfunnsoppdrag
 • Mediedekning og opinion

På NRK-prosjektet jobber Erik med en analyse av nrk.nos dekning av NAV i valgåret 2013. Han arbeider også med metodeutvikling av automatiske innholdsanalyser av nrk.nos forside. Les mer om han her.

 

Nina Kvalheim
Nina Kvalheim.

 

Nina Kvalheim er stipendiat ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ekspertise:

 • Multimedial nyhetsproduksjon
 • Medieøkonomi
 • Strategi og journalistikk

På NRK-prosjektet arbeider Nina med en analyse av NRKs strategier for digital nyhetsformidling, og av forholdet mellom NRK og de andre store digitale nyhetsaktørene. Les mer om henne her.

 

Linn Cathrin Lorgen
Linn Cathrin Lorgen.

 

Linn Cathrin Lorgen er stipendiat ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ekspertise:

 • Nyhetsformidling til barn og unge
 • Barn og media
 • Journalistikk

På NRK-prosjektet arbeider Linn med en case-studie av politiske nyheter rettet mot barn.
Les mer om henne her.

 

 

Eirik Stavelin.
Eirik Stavelin.

 

Eirik Stavelin er postdoktor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ekspertise:

 • Datastøttet journalistikk
 • Programvareutvikling
 • Nyhetsanalyse

På NRK-prosjektet jobber Eirik med designet og gjennomføring av datainnsamling, samt analyse av disse dataene. Les mer om han her

 

 

Magnus Hoem Iversen.
Magnus Hoem Iversen.

 

Magnus Hoem Iversen er stipendiat ved institutt for informasjons- og medievitenskap.

Ekspertise:

 • Kvalititativ analyse
 • Formidling
 • Retorikk og politisk kommunikasjon

På NRK-prosjektet jobber Magnus med koding og formidling. Les mer om han her

 

 

Ida Andersen.
Ida Andersen.

 

Ida Andersen er vitenskapelig assistent ved institutt for informasjons- og medievitenskap.

Ekspertise:

 • Retorikk og debatt
 • Formidling
 • Retorikk og politisk kommunikasjon

På NRK-prosjektet jobber Ida med koding og formidling. Les mer om henne her

 

 

Anja Salzmann.
Anja Salzmann.

 

Anja Salzmann var vitenskapelig assistent ved institutt for informasjons- og medievitenskap frem til 2014.

Ekspertise:

 • Journalistikk og systemteori
 • Mediepedagogikk
 • Mediesosiologi og mediepsykologi

På NRK-prosjektet jobbet Anja med koding og analyse. Les mer om henne her

 

Sindre Snips
Sindre Skrede.

 

Sindre Skrede er vitenskapelig assistent ved institutt for informasjons- og medievitenskap

Ekspertise:

 • Journalistikk
 • Koding
 • Kvalitativ analyse

På NRK-prosjektet jobber Sindre med koding.

 

 

Silje cropped
Silje Nygaard

 

Silje Nygaard er vitenskapelig assistent ved institutt for informasjons- og medievitenskap

 • Journalistikk
 • Koding
 • Kvalitativ analyse

På NRK-prosjektet jobber Silje med koding.