MONC-forsker kommenterer NRK-striden

Å straffe NRK og landets mediebrukere fordi det går trått for de kommersielle aktørene, er ikke god mediepolitikk, hevder MONC-forsker.

Tagged with: , , , ,

MONC-forskere i media

NRKs nettsider ligner mindre på en nettavis enn de gjorde i 2009, konkluderer forskere.

Tagged with: , , ,

NRKs kulturtilbud på nett

Som del av NRK-prosjektet har MONC analysert kulturnyhetene på forsiden NRK.no og på nettstedets ”innside” – det vil si alt stoffet NRK produserer, men som ikke nødvendigvis havner på forsiden. Analysen er basert på et representativt utvalg dager gjennom 12 måneder

Tagged with: , , , ,

Hovedfunn om NRK på nett

Forskergruppen som i hele år har jobbet med analysen av NRKs nyhetstilbud på internett 2009/2013 har nå ferdigstilt flere delstudier, og en vitenskapelig artikkel med hovedfunn er nå på vei til vurdering i tidsskriftet Journalism Studies. I påvente av vitenskapelig

Tagged with: ,

MONC-forskere til konferanser

MONC gjester konferansene til både ECREA og NML i 2014.

Top