MONC-talent får millionstøtte

Helle og isaksen
En satsning som gir våre mest lovende, unge forskere mulighet til å forfølge egne ideer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om ordningen Helle Sjøvaag har fått støtte fra. (Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor og Ida Andersen/Studvest).

Postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap Helle Sjøvaag er en av 42 unge forskertalent som får tildelt støtte til sine prosjekter.

– Lovende, unge forskere

Til Forskningsrådet forteller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han ser på satsningen som en viktig investerint for Norge som kunnskapsnasjon:

– Gjennom denne satsningen får våre mest lovende, unge forskere muligheten til å forfølge egne ideer, skape sin egen forskningsvei og etablere sin egen forskningsgruppe. Her ser vi grunnlaget for fremragende forskningsmiljø i fremtiden.

Les mer på Forskningsrådets hjemmesider

Evaluerer medieregulering

Prosjektet skal evaluere effekten av medieregulering på mangfoldet i den norske nyhetssfæren. Reguleringene som evalueres omfatter eierskapsbegrensninger i regionale og nasjonale markeder, pressestøtte til marginale og meningsbærende aviser, og beskyttelse av allmennkringkasting. I prosessen vil det samles inn og analyseres store mengder data fra nasjonale, regionale og lokale nyhetstilbydere på papir, nett, mobil og kringkasting. Omfanget vil dreie seg om i overkant av 30 aviser fra hele landet, samt kringkasting på radio og fjernsyn. Prosjektet vil resultere i analyser av mangfoldet i det norske nyhetsmarkedet på tvers av eierskap, publiseringsplattformer og regioner og omfatter blant annet innhold, dagsordenmekanismer, siteringspraksiser og hvilke stemmer som kommer til orde. Dataomfanget fordrer en utvikling av nye metoder for prosessering og analyse i skjæringspunktet mellom medievitenskap og informasjonsvitenskap. Prosjektet starter i 2015.

– Blir spennende

Vi skal samle data fra én måned på tvers av regionar, ulike eierskap og medieplattformer. Det blir spennende, sier Sjøvaag til UiB.no.

  •  Les mer om Helle Sjøvaag her
  • Les mer om støtteordningen og tildelingen her