Hovedfunn om NRK på nett

Hva tilbyr egentlig NRK på nett? (Foto: Øyvind Bye Skille CC: by nd 2.0).
Hva tilbyr egentlig NRK på nett? (Foto: Øyvind Bye Skille CC: by nd 2.0).

Forskergruppen som i hele år har jobbet med analysen av NRKs nyhetstilbud på internett 2009/2013 har nå ferdigstilt flere delstudier, og en vitenskapelig artikkel med hovedfunn er nå på vei til vurdering i tidsskriftet Journalism Studies. I påvente av vitenskapelig publisering oppsummerer vi her hovedfunnene.

Oppdraget

Utgangspunktet for denne analysen er at MONC-kollektivet i 2010 fikk i oppdrag av Medietilsynet å vurdere NRKs nyhetstilbud på Internett i 2009 opp mot allmennkringkasterens vedtekter (spesifikt de tre første punktene i §17a, som omhandler NRKs internettilbud i form av nyheter). Med støtte fra Rådet for anvendt medieforskning (RAM) gjentok vi denne undersøkelsen i 2013. Det vi primært har vært ute etter, er å sammenligne NRK.nos nyhetsprofil i 2009 og 2013 – både forsiden og ”innsiden” (altså nyheter publisert bak forsiden), og å sammenligne NRKs bruk av nettets muligheter for lenking, multimedia og brukerinvolvering.

Metode og data

Vi har designet en hybridmetode  (se Lewis et al 2013 ) hvor vi kombinerer tradisjonell kvantitativ innholdsanalyse (manuell koding) med data-assisterte metoder (se Sjøvaag & Stavelin 2012). Data for 2009 består av tre ulike samlinger:

  1. En data-assistert koding av 74,430 nyhetsartikler publisert på NRK.no i hele 2009;
  2. 2,162 manuelt kodede nyhetsartikler publisert på 10 forhåndsplukkede datoer;
  3. 1,192 manuelt kodede forsidesaker fra de samme datoene (se Sjøvaag et al 2012)

Data for 2013 består av tilsvarende datasett:

  1. En data-assistert koding av 64,898 nyhetsartikler publisert på NRK.no i hele 2013;
  2. 3,411 manuelt kodede nyhetsartikler publisert på 12 forhåndsplukkede datoer;
  3. 1,112 manuelt kodede forsidesaker fra de samme datoene.

Hovedfunn

Analysen viser først og fremst at NRKs innholdsprofil er relativt stabil på nett fra 2009 til 2013. De endringer vi ser i innhold på NRK.no tilsier allikevel at nettstedet beveger seg noe vekk fra en generell nyhetsnettsted-profil og mer i retning en allmennkringkasterprofil – en profil som er med på å bekrefte og støtte opp om kanalens allmennkringkastingsoppdrag. NRK.no ligner altså mindre på en nettavis i 2013 enn den gjorde i 2009, og ser nå mer ut som en portal til en kringkastingsinstitusjon. Denne konklusjonen bygger særlig på følgende funn:

NRK har i 2013 mer innhold på forsiden av typen ”egenpromotering” – det vil si saker som enten henviser til NRKs egen innholdsproduksjon, eller som er direktelenker til det audiovisuelle tilbudet produsert av NRK som helhet, eller veivisere til direktesendinger. Her er det for eksempel snakk om direkteoverføring av pressekonferanser, taler fra Stortinget, livestreaming av sportsbegivenheter, eller videolenker til fiksjonsserier som går på NRKs kanaler. I tillegg er det snakk om omtale av TV- og radioprogrammer. I 2009 utgjorde denne typen nettsaker fire prosent av forsideinnholdet, mens i 2013 var dette innholdet fordoblet til åtte prosent, vel en tredjedel av kulturstoffet på forsiden. Mer av NRKs audiovisuelle produksjon ble dessuten flyttet oppover på siden utover publiseringsdagen enn annen type innhold, noe som tyder på en økt oppmerksomhet til promotering av egenprodusert audiovisuelt innhold. Noe av grunnen til denne økningen er selvsagt at streamingteknologien har forbedret seg siden 2009. Ikke bare bidrar dette innholdet til å i større grad fremheve NRKs allmennkringkasteridentitet på nettsiden NRK.no, det tillater også kanalen å bedre utnytte sin innholdsproduksjon på tvers av plattformer.

Samtidig er heller ikke NRK immune mot nettets nyhetslogikker. Som man kanskje kan forvente er forsiden mer dynamisk i 2013 enn i 2009 – altså er det mer bevegelse på siden – og delingsfunksjoner som lenker artikler til sosiale medier er nå standard. Introduksjonen av en løpende nyhetstjeneste (Nyheter BETA) har også bidratt til en økning i hendelsesnyheter, særlig hva gjelder samferdsel (primært trafikksaker), krim og ulykker. Dette gjelder for øvrig ikke primært på forsiden NRK.no, men henviser til nyheter publisert bak forsiden, for eksempel av distriktskontorene. I tillegg har bruken av lenker (også eksterne lenker) økt.

Forskergruppen fortsetter arbeidet med enkelte delstudier utover vinteren, inkludert en analyse av NRKs kulturdekning og en nærstudie av lenkebruken på NRK.no.

NB: Grunnet copyrightreglene til Taylor & Francis kan vi dessverre foreløpig ikke publisere grafene som er inkludert i artikkelen. Spørsmål? Ta kontakt med Helle Sjøvaag

 

Referanser

Elgesem, Dag; Hallvard Moe, Helle Sjøvaag, Eirik Stavelin, Maren Agdestein, Joachim Laberg, Linn Lorgen, og Gyri S. Losnegaard (2010) NRKs nyhetestilbud på Internett i 2009, Bergen: Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Lewis, Seth C.; Zamith, Rodrigo and Hermida, Alfred. 2013. “Content Analysis in an Era of Big Data: A Hybrid Approach to Computational and Manual Methods”. Journal of Broadcasting and Electronic Media 57 (1): 34-52.

Sjøvaag, Helle & Stavelin, Eirik (2012) “Web Media and the Quantitative Content Analysis: Methodological Challenges in Measuring Online News Content”, Convergence, 18 (2), pp. 215-229.

Sjøvaag, Helle, Moe, Hallvard & Stavelin, Eirik (2012) “Public Service News on the Web: A Large-Scale Content Analysis of the Norwegian Broadcasting Corporation’s Online News”, Journalism Studies, 13 (1), pp. 90-106.