Koding ferdig

Graf 1
Stofftyper på NRK.no sin forside, sortert etter plassering (Illustrasjon: Foreløpige resultater fra NRK-prosjektet).

Kodingen av materialet fra NRK-undersøkelsen er nå unnagjort, og store mengder data er nå klare for analyse. Det er våre fantastisk driftige medarbeidere Silje Nygaard, Sindre Skrede, Anja Salzmann og Magnus Hoem Iversen som har stått for det tunge arbeidet. Alt i alt er det kodet 5 ulike datasett som undersøker følgende:

  • Klimadekningen på nrk.no
  • Kulturdekningen på nrk.no
  • NRK.nos forsider
  • NRK.nos innsider

Samtidig er det også kodet et stort datasett som sammenligner nettforsidene til NRK med nettutgavene til VG, Dagbladet, TV2, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Dette utgjør tusenvis av enkeltsaker som vil bidra til å si noe om NRKs innholdsprofil på nettet, samt allmennkringkasterens bruk av interaktive elementer i formidlingen av nyheter på nett. I tillegg har vår helårige datainnsamling på rundt 80.000 enkeltsaker blitt underlagt automatisk analyse i regi av Eirik Stavelin. Teamet jobber nå med å analysere materialet.