Vedlegg 3: Kodebok

<- tilbake til rapporten.

Under finner du hele kodeboken for 2009-undersøkelsen. Dersom du har spesifikke spørsmål rundt den, eller trenger hjelp, anbefaler vi at du kontakter oss.

Vedlegg 3: Kodebok

Kodeboken for undersøkelsen ”NRKs nyhetstilbud på Internett i 2009” omfatter veiledning for koding av nyhetstilbudet på nrk.no i 2009. Kodeboken inneholder 3 del-kodebøker – en for den automatiserte kvantitative analyse, en for den manuelle innholdsanalysen, og en for den manuelle forsideanalysen. Alle tre kodebøkene er utviklet etter samme prinsipp, med den hensikt å kunne sammenligne resultatene i ettertid.

Først presenteres et sammendrag av alle tre kodebøkene, deretter en detaljert gjennomgang av alle variablene i hver av kodebøkene. Kodebok for den automatiserte kvantitative analysen presenteres først, deretter kodeboken for forsideanalysen, til slutt kodebok for innholdsanalysen. Mange av variablene for forsideanalysen og innholdsanalysen overlapper.

Det er likevel ryddigst å gjenta dupliserte variabler i denne gjennomgangen, med tanke på fremtidige studier.

3.1 Sammendrag av kodeboken

Automatisert analyse

Datasett: n= 74430

1. URL

2. Unik ID

3. Publiseringsdato

4. Klokkeslett

5. Oppdateringstidspunkt

6. Interaktive element (antall)

7. Kommentarfelt

0. NA

1. Kommentarfelt

2. Ikke kommentarfelt

8. Spørreundersøkelse

0. NA

1. Spørreundersøkelse

2. Ikke spørreundersøkelse

3. Flere spørreundersøkelser

9. Spillelement

0. NA

1. Spillelement

2. Ikke spillelement

3. Flere spillelement

10. Egentesting

0. NA

1. Egentest

2. Ikke egentest

3. Flere egentester

11. Videofil

0. NA

1. Videofil

2. Ikke videofil

3. Flere videofiler

12. Bildekarusell

0. NA

1. Bildekarusell

2. Ikke bildekarusell

3. Flere bildekaruseller

13. Galleriboks

0. NA

1. Galleriboks

2. Ikke galleriboks

3. Flere galleribokser

14. Flashfil

0. NA

1. Flashfil

2. Ikke flashfil

3. Flere flashelementer

15. Annet interaktivt element

0. NA

1. Annet interaktivt element

2. Ikke andre interaktive element

3. Flere andre interaktive element

16. Ordtelling

17. Lenker (antall)

18. Lenkepraksis

0. NA

1. Interne lenker

2. Eksterne lenker

3. Både interne og eksterne lenker

19. Publiseringssted

0. NA

1. NRK Ikke distriktskontor

2. NRK Hedmark og Oppland

3. NRK Hordaland

4. NRK Møre og Romsdal

5. NRK Nordland

6. NRK Rogaland

7. NRK Sogn og Fjordane

8. NRK Sørlandet

9. NRK Troms og Finnmark

10. NRK Trøndelag

11. NRK Østafjells

12. NRK Østfold

13. NRK Østlandssendingen

14. NRK Samí Radio

20. Programtilknytning

0. NA

1. Puls

2. Forbrukerinspektørene FBI

3. Juntafil

4. Norgesglasset

5. Migrapolis

6. Radiodokumentaren

7. Schrödingers katt

8. Studio Sokrates

9. P2 Akademiet

10. Newton

11. Kurer

12. Kunstreisen

13. Nitimen

14. P3.no (flere programmer)

15. Spiller.no

16. Vær (yr.no/nyhende)

17. Lydverket

18. Lutt TV

21. NRKs hovedkategorier nyheter

0. NA

1. Forsiden

2. Norge

3. Verden

4. Økonomi

5. Sport

6. Kultur og underholdning

7. Helse og livsstil (puls)

8. Teknologi og vitenskap (katta)

9. Vær (yr)

22. NRKs nyhetskategorier

0. NA

1. Siste nytt

2. Norge

3. Verden

4. Økonomi

5. Nobels fredspris

6. Klima

7. Distrikt

8. Valg 09

9. Kultur

10. Sport

23. Nyhetsbyrå

0. NA

1. NTB

2. ANB

3. Reuters

4. AP

5. AFP

6. NRK

7. Andre byrå

8. Flere byrå

24. Les/Les også

0. NA

1. Les/Les også

2. Ikke Les/Les også

Forsideanalyse

Datasett: n= 1192

1. Publiseringsdato

0. NA

1. Mandag 19 januar

2. Onsdag 11 februar

3. Torsdag 12 mars

4. Fredag 24 april

5. Søndag 21 juni

6. Tirsdag 18 august

7. Onsdag 16 september

8. Torsdag 15 oktober

9. Fredag 13 november

10. Lørdag 5 desember

2. Klokkeslett

3. Overskrift

4. Ingress

5. Prioritering 1

0. NA

0. Hovedoppslag

1. Fra venstre til høyre

2. Etc til 10

6. Prioritering 2

0. NA

1. Første publisering

2. Uendret/uflyttet

3. Oppgradert

4. Nedgradert

7. Hovedkategori

0. NA

1. Innenriks

2. Utenriks

3. Norsk utenriks

8. Innholdskategori

0. NA

1. Økonomi

2. Kriminalitet

3. Sosiale spørsmål

4. Politikk

5. Ulykker

6. Kultur og underholdningen

7. Sport

8. Vær

9. Teknologi og vitenskap

9. Økonomi

0. Ikke økonomi

1. Norsk økonomi og næringsliv nasjonalt

2. Norsk økonomi og næringsliv utlandet

3. Norske markeder

4. Global økonomi, industri og finans

5. Utenlandske selskaper i Norge

6. Personlig økonomi

7. Annet

8. Også økonomi

10. Kriminalitet

0. Ikke kriminalitet

1. Mord og mistenkelige dødsfall

2. Vold

3. Smugling og trafficking

4. Seksualsaker

5. Økonomisk kriminalitet

6. Vinningsforbrytelser

7. Annet

8. Også kriminalitet

9. Forseelser/småkriminalitet

11. Sosiale spørsmål

0. Ikke sosiale spørsmål

1. Arbeidsliv

2. Helse

3. Utdannings

4. Minoritetssaker

5. Forbrukersaker

6. Globale og internasjonale sosiale spørsmål

7. Annet

8. Også sosiale spørsmål

9. Samferdsel

12. Politikk

0. Ikke politikk

1. Norsk innenrikspolitikk

2. Regional og lokalpolitikk

3. International politikk

4. Krig, terrorisme og politisk vold

5. Norge og verden

6. Annet

7. Også politikk

13. Ulykker

0. Ikke ulykker

1. Ulykker, menneskelig svikt

2. Ulykker, naturlige årsaker

3. Ulykker, ukjente årsaker

4. Annet

5. Også ulykker

14. Kultur og underholdning

0. Ikke kultur og underholdning

1. Kunst og høykultur

2. Populærkultur

3. Kuriosa

4. Kongestoff

5. Tidsspesifikke saker/historiske hendelser/markeringer

6. Annet

7. Også kultur og underholdning

8. Media

15. Sport

0. Ikke sport

1. Sport

2. Norske sportsutøvere i utlandet

3. Sportsnyheter

4. Sportspersonligheter

5. Annet

6. Også sport

16. Vær

0. Ikke vær

1. Vær

2. Annet

3. Også vær

17. Teknologi og vitenskap

0. Ikke teknologi og vitenskap

1. Teknologi og vitenskap

2. Annet

3. Også teknologi og vitenskap

18. Type stoff

0. NA

1. Nyhet

2. Egenpromotering

3. Ikke nyhet

19. Oppfølging

0. NA

1. Oppfølgingssak

20. Lenker

0. Ingen ekstra lenker

1. En eller flere lenker til lignende relevante saker

2. En eller flere lenker til lignende relevante saker, inkludert merket boks

”Direkte på Web-TV”

3. En eller flere lenker til lignende relevante saker, inkludert merket ”Tips oss”

boks

21. Notater

Manuell innholdsanalyse

Datasett: n=2162

1. URL

2. Tema (sakens tittel)

3. Hovedkategori

0. NA

1. Innenriks

2. Utenriks

3. Norsk utenriks

4. Innholdskategori

0. NA

1. Økonomi

2. Kriminalitet

3. Sosiale spørsmål

4. Politikk

5. Ulykker

6. Kultur og underholdning

7. Sport

8. Vær

9. Teknologi og vitenskap

5. Sted (omhandler)

0. NA

1. Norge

2. Norden

3. Storbritannia

4. Europa/ EU

5. USA/Nord-Amerika

6. Midtøsten

7. Latin-Amerika

8. Asia

9. Russland

10. Verden

11. Annet

12. Afrika

6. Økonomi

0. Ikke økonomi

1. Norsk økonomi og næringsliv nasjonalt

2. Norsk økonomi og næringsliv utlandet

3. Norske markeder

4. Global økonomi, industri og finans

5. Utenlandske selskaper i Norge

6. Personlig økonomi

7. Annet

8. Også økonomi

7. Kriminalitet

0. Ikke kriminalitet

1. Mord og mistenkelige dødsfall

2. Vold

3. Smugling og trafficking

4. Seksualsaker

5. Økonomisk kriminalitet

6. Vinningsforbrytelser

7. Annet

8. Også kriminalitet

9. Forseelser/småkriminalitet

8. Sosiale spørsmål

0. Ikke sosiale spørsmål

1. Arbeidsliv

2. Helse

3. Utdannings

4. Minoritetssaker

5. Forbrukersaker

6. Globale og internasjonale sosiale spørsmål

7. Annet

8. Også sosiale spørsmål

9. Samferdsel

9. Politikk

0. Ikke politikk

1. Norsk innenrikspolitikk

2. Regional og lokalpolitikk

3. International politikk

4. Krig, terrorisme og politisk vold

5. Norge og verden

6. Annet

7. Også politikk

10. Ulykker

0. Ikke ulykker

1. Ulykker, menneskelig svikt

2. Ulykker, naturlige årsaker

3. Ulykker, ukjente årsaker

4. Annet

5. Også ulykker

11. Kultur og underholdning

0. Ikke kultur og underholdning

1. Kunst og høykultur

2. Populærkultur

3. Kuriosa

4. Kongestoff

5. Tidsspesifikke saker/historiske hendelser/markeringer

6. Annet

7. Også kultur og underholdning

8. Media

12. Sport

0. Ikke sport

1. Sportsresultater (på banen)

2. Norske sportsutøvere i utlandet

3. Sportsnyheter (av banen)

4. Sportspersonligheter

5. Annet

6. Også sport

13. Vær

0. Ikke vær

1. Vær

2. Annet

3. Også vær

14. Teknologi og vitenskap

0. Ikke teknologi og vitenskap

1. Teknologi og vitenskap

2. Annet

3. Også teknologi og vitenskap

15. Sjanger

0. NA

1. Nyhetsartikkel

2. Notis

3. Bakgrunn

4. Annet

16. Bred dekning

0. NA

1. Finanskrisen

2. Stortingsvalget 2009

3. Klima

4. Barack Obama

5. Iran-valget

6. Muhammed-karikaturene

17. Kontekstboks

0. NA

1. Kontekstboks

2. Ikke kontekstboks

18. Tittel kontekstboks

19. Notater

 

 

 

3.2 Detaljert kodebok for automatisert innholdsanalyse

1. URL

Sakens URL-adresse

2. Publiseringsdato

Datoene er forhåndsbestemt. 10 dager, inkludert en mandag, en tirsdag, to onsdager, to

torsdager, to fredager, en lørdag og en søndag, en dag for hver måned, utenom mai, 2009.

0. NA

1. Mandag 19 januar

2. Onsdag 11 februar

3. Torsdag 12 mars

4. Fredag 24 april

5. Søndag 21 juni

6. Tirsdag 18 august

7. Onsdag 16 september

8. Torsdag 15 oktober

9. Fredag 13 november

10. Lørdag 5 desember

3. Publiseringstidspunkt

Angir klokkeslett for publisering av artikkel.

4. Oppdatert – når, antall ganger

Angir at artikkelen er oppdatert, og hvor mange ganger artikkelen er oppdatert.

5. Interaktivt element tilknyttet artikkel

Interaktivt element betyr i denne sammenhengen elementer som tillater publikum å interagere

med innholdet i artikkelen. Dette omfatter kommentarfelt, flashfiler, spørreundersøkelser,

bildekaruseller og spillelement, klikkbare element, utenom lenker. Antall element registrert.

6. Kommentarer

0 NA

1 Kommentarfelt

2 Ikke kommentarfelt

7. Spørreundersøkelse

0 NA

1 Spørreundersøkelse

2 Ikke spørreundersøkelser

3 Flere spørreundersøkelser

8. Spillelement

0 NA

1 Spillelement

2 Ikke spillelement

3 Flere spillelement

9. Egentesting

0 NA

1 Egentest

2 Ikke egentest

3 Flere egentester

10. Flashvideofil

0 NA

1 Flashvideofil

2 Ikke flashvideofil

3 Flere flashvideofiler

11. Bildekarusell

0 NA

1 Bildekarusell

2 Ikke bildekarusell

3 Flere bildekaruseller

12. Galleriboks

0 NA

1 Galleriboks

2 Ikke galleriboks

3 Flere galleribokser

13. Antall ord i artikkelen

Automatisert koding.

14. Lenker (antall)

Registrerer antall lenker i saken.

15. Lenkepraksis

0 NA

1 Interne lenker

2 Eksterne lenker

3 Både interne og eksterne lenker

Registrerer hvorvidt lenkene i saken er interne – det vil si henviser til en annen side på nrk.no,

eller hvorvidt lenkene i saken er eksterne – det vil si henviser til en side utenfor nrk.no.

16. Publiseringssted

0 NA

1 NRK Riks

2 NRK Hedmark og Oppland

3 NRK Hordaland

4 NRK Møre og Romsdal

5 NRK Nordland

6 NRK Rogaland

7 NRK Sogn og Fjordane

8 NRK Sørlandet

9 NRK Troms og Finnmark

10 NRK Trøndelag

11 NRK Østafjells

12 NRK Østfold

13 NRK Østlandssendingen

14 NRK Samí Radio

Angir hvorvidt saken opprinnelig er publisert av et av NRKs lokalkontor, eller hvorvidt saken

er publisert på riks. Mange av NRK Østlandets saker publiseres på NRKs forside som

riksnyheter, og vil da ikke registrere som lokalkontorprodusert. Forsideanalysen vil vise NRK

Østlandets nasjonale publiseringsfrekvens gjennom en komparativ analyse.

17. Programtilknyttet nyhetssak

0 Ingen programtilknytning

1 Puls

2 Forbrukerinspektørene FBI

3 Juntafil

4 Norgesglasset

5 Migrapolis

6 Radiodokumentaren

7 Schrödingers katt

8 Studio Sokrates

9 P2 Akademiet

10 Newton

11 Kurer

12 Kunstreisen

13 Nitimen

14 P3.no (flere programmer)

15 Spiller.no

16 Vær (yr.no/nyhende)

17 Lydverket

18 Lutt TV

Registrerer nyhetssaker som springer ut av en programredaksjon heller enn

nyhetsredaksjonene riks eller lokalkontorer.

18. NRKs hovedkategorier nyheter

0 NA

1 Forsiden

2 Norge

3 Verden

4 Økonomi

5 Sport

6 Kultur og underholdning

7 Helse og livsstil (puls)

8 Teknologi og vitenskap (katta)

9 Vær (yr)

NRK deler inn sin nyhetsdekning på nett i 8 menyvalg på hovedsiden. Automatisert koding

registrerer publiseringssted på øverste plan i NRKs nettarkitektur.

19. NRKs nyhetskategorier

0 NA

1 Siste nytt

2 Norge

3 Verden

4 Økonomi

5 Nobels fredspris

6 Klima

7 Distrikt

8 Valg 09

9 Kultur

10 Sport

NRK deler videre sin nyhetsdekning inn i 9 menyvalg på nettstedets hovedside for nyheter.

Automatisert koding registrerer publiseringssted på øverste i NRKs nyhetsinnhold.

20. Nyhetsbyrå

0 NA

1 NTB

2 ANB

3 Reuters

4 AP

5 AFP

6 NRK

7 Andre nyhetsbyrå

8 Flere nyhetsbyrå

21. Les/ Les også

0 NA

1 Les/ Les også

2 Ikke Les/ Les også

Registrerer hvorvidt saken har tilknyttet lenkebokser som peker leseren videre til andre,

lignende saker.

3.3 Detaljert kodebok for forsideanalyse

1. Publiseringsdato

Datoene er forhåndsbestemt. 10 dager, inkludert en mandag, en tirsdag, to onsdager, to

torsdager, to fredager, en lørdag og en søndag, en dag for hver måned, utenom mai, 2009.

1 Mandag 19 januar 2009

2 Onsdag 11 februar 2009

3 Torsdag 21 mars 2009

4 Fredag 24 april 2009

5 Søndag 21 juni 2009

6 Tirsdag 18 august 2009

7 Onsdag 16 september 2009

8 Torsdag 15 oktober 2009

9 Fredag 13 november 2009

10 Lørdag 5 desember 2009

2. Klokkeslett

Angir klokkeslett for publisering av artikkel.

3. Sakens overskrift

Registrerer sakens overskrift.

4. Sakens ingress

Registrerer sakens ingress.

5. Prioritering 1

Registrerer hvor på siden saken er publisert. Hovedoppslag eller hovedsak registereres som

Hovedoppslag, mens prioritering deretter bestemmes av leseretning, fra topp til bunn, sak 2-

10.

6. Prioritering 2

0 NA

1 Første publisering

2 Uendret/uflyttet

3 Oppgradert

4 Nedgradert

Denne variabelen registrerer i hvert enkelttilfelle hvorvidt topp 10 forsidesaker er nye på

siden eller om de er repeterte, om de oppgraderes eller nedgraderes, eller om de forblir på

samme plass. Dette registreres for hver sak for hver time. Materialet utgjør JPG-filer av hele

forsiden nrk.no, hver hele time.

1. Første publisering

Det registreres her hvorvidt saken er ”ny” på siden eller ikke. Ettersom utvalget forsider

begynner på morgenen og følger hver hele time utover dagen, er denne variablene ikke

registrert for første time i utvalget, da det er vanskelig å anslå hvorvidt saken er ny når

foregående time ikke.

2. Uendret/uflyttet

Basert på foregående forsidebilde registreres her hvorvidt saken blir stående på samme

posisjon på siden, altså at saken verken er oppgradert eller nedgradert.

3. Oppgradert

Basert på foregående forsidebilde registreres her hvorvidt saken blir oppgradert, det vil si

flyttet oppover på siden.

4. Nedgradert

Basert på foregående forsidebilde registreres her hvorvidt saken blir nedgradert, det vil si

flyttet nedover på siden.

7. Hovedkategori

0 NA

1 Innenriks

2 Utenriks

3 Norsk utenriks

Innholdet kodes etter to geografiske hovedkategorier som bestemmes ut ifra hvor saken finner

sted.

1. Innenriks/nasjonalt

Nasjonalt innhold er saker som befinner seg innenfor Norges grenser og på nasjonalt plan.

2. Utenriks

Saker som finner sted utenfor Norges grenser. Nordmenns aktiviteter i utlandet, slik som

idrettsprestasjoner i utlandet eller kongefamiliens utenlandsreiser defineres ikke som utenriks.

3. Norsk utenriks

Saker som finner sted utenfor Norge, men som omfatter nordmenn i en slik grad at de ikke

kan ses på som rene utenrikssaker, og grunnen til dekning av saken i utlandet er at nordmenn

er involvert. For eksempel sportsgrener der nordmenn spiller på et utenlandsk lag, norske

pensjonister i Spania, kongefamilien på utenlandbesøk.

8. Innholdskategori

0 NA

1 Økonomi

2 Kriminalitet

3 Sosiale spørsmål

4 Politikk

5 Ulykker

6 Kultur og underholdning

7 Sport

8 Vær

9 Teknologi og vitenskap

For den kvantitative innholdsanalysen er det etablert 7 primære innholdskategorier som videre

spesifiserer innholdets tematikk i underkategorier. Nyheter kodes her i henhold til sakens

vinkling, og kategoriene er gjensidig utelukkende. Nyanser i vinkling kodes i

underkategoriene.

1. Økonominyheter

Innhold som omhandler forretningsliv, økonomi, finans, industri eller markeder. Dette

omfatter også bedrifters foretak, aksjehandel og børsvirksomhet, personlig økonomi,

forretningsavtaler.

2. Kriminalitet

Innhold som omhandler kriminelle aktiviteter i Norge og internasjonalt. Omfatter alvorlig

kriminalitet som mord, vold, smugling, seksualsaker, økonomisk kriminalitet, og mindre

foreteelser. Rettssaker kodes under type kriminalitet.

3. Sosiale spørsmål

Nyhetsinnhold som omhandler arbeidsliv, helsesektor- og spørsmål, utdanningsløpet og

minoritetsspørsmål. Omfatter også forbrukersaker.

4. Politikk

Innhold som omhandler norsk eller internasjonal politikk. Omfatter også krig, terrorisme og

politisk vold.

5. Ulykker

Nyheter om plutselige hendelser hvor mennesker, eiendom eller naturen er offer for skade.

6. Kultur og underholdning

Omfatter nyheter fra kultursektoren, dekning av kongefamilien, markeringer og kuriositeter.

Herunder også mykere nyhetssaker, kjendiser og de ”andre” nyhetene.

7. Sport

Nyheter som omhandler sportsresultater, sports-personligheter, norske idrettspersoners virke i

utlandet, og generelle sportsnyheter.

8. Vær

Nyheter om været som ikke regnes under ulykker hvor været har forårsaket ødeleggelser.

9. Teknologi og vitenskap

Saker som omhandler teknologiutvikling og naturvitenskapene som ikke er forbrukersaker

eller økonomi- eller industrirelatert. Herunder forskningsnyheter innen alle vitenskaper.

9. Økonomi

0 Ikke økonomi

1 Norsk økonomi og næringsliv nasjonalt

2 Norsk økonomi og næringsliv utlandet

3 Norske markeder

4 Global økonomi, industri og finans

5 Utenlandske selskaper i Norge

6 Personlig økonomi

7 Annet

8 Også økonomi

Økonomnyheter omfatter innhold som omhandler forretningsliv, økonomi, finans, industri

eller markeder. Dette omfatter også bedrifters foretak, aksjehandel og børsvirksomhet,

personlig økonomi, forretningsavtaler.

1. Norsk økonomi og næringsliv nasjonalt

Nyheter om økonomiske spørsmål og aktiviteter i Norge, inkludert foretak til norske selskaper

og bedrifter, og den økonomiske tilstanden i Norge.

2. Norsk økonomi og næringsliv internasjonalt

Nyheter om norsk økonomi og næringsliv som påvirker andre lands økonomi, næringsliv eller

industri, eller internasjonalt.

3. Norske markeder

Omhandler norske markeder, børsmarkedet, valuta, rente, banksektoren, boligmarkedet og

BNP-saker.

4. Global økonomi, industri og finans

Saker som omhandler andre lands økonomi, internasjonal økonomi, utenlandske og

multinasjonale selskaper, globale eller andre nasjonale markeder.

5. Utenlandske selskaper i Norge

Omhandler utenlandske selskapers foretak i Norge.

6. Personlig økonomi

Nyheter som omhandler nordmenns personlige økonomi, som servicesektoren, levekostnader,

og konsumprisindeks.

7. Annet

Nyheter om økonomi som ikke kan kodes i en av de øvrige kategoriene.

8. Også økonomi

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter

økonomispørsmål i en slik grad at man kan si at saken også har en økonomivinkling. Denne

variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære

innholdskategorier.

10. Kriminalitet

0 Ikke kriminalitet

1 Mord og mistenkelige dødsfall

2 Vold

3 Smugling og trafficking

4 Seksualsaker

5 Økonomisk kriminalitet

6 Vinningsforbrytelser

7 Annet

8 Også kriminalitet

9 Forseelser/småkriminalitet

Innhold som omhandler kriminelle aktiviteter. Omfatter alvorlig kriminalitet som mord, vold,

gjengkriminalitet, smuglig, seksualsaker, økonomisk kriminalitet, vinningsforbrytelser og

mindre foreteelser.

1. Mord og mistenkelige dødsfall

Omhandler dødsfall som ikke er resultat av naturlig årsaker eller selvmord, som mistenkes

som dette.

2. Vold

Nyheter om kriminell voldsbruk eller makt, herunder alvorlige voldelige hendeler, voldelig gjengkriminalitet, væpnede ran og generell umotivert vold.

3. Smuglig og trafficking

Nyheter som omhandler smuglig av varer over landegrenser hvor dette er lovstridig, så vel som menneskehandel.

4. Seksualsaker

Nyheter som omhandler ulovlig seksuell adferd eller trusler, som voldtekt, barnepornografi, insestsaker og seksuell trakassering.

5. Økonomisk kriminalitet

Nyheter om såkalte hvitsnippforbrytelser, svindel, innsidehandel, underslag og

skatteunndragelse.

6. Vinningsforbrytelser

Nyheter om kriminelle handlinger utført for vinnings skyld, særlig her ran og innbrudd uten våpen.

7. Annet

Nyheter om kriminelle hendelser som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

8. Også kriminalitet.

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter kriminalitetsspørsmål i en slik grad at man kan si at saken også har en krimvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

9. Forseelser/småkriminalitet

Nyheter av mindre alvorlig art, som trafikkforseelser, ordensforstyrrelse og hærverk.

11. Sosiale spørsmål

0 Ikke sosiale spørsmål

1 Arbeidsliv

2 Helse

3 Utdannings

4 Minoritetssaker

5 Forbrukersaker

6 Globale og internasjonale sosiale spørsmål

7 Annet

8 Også sosiale spørsmål

9 Samferdsel

Nyheter som omhandler menneskelige forhold og problemer, individuelt eller på sosialt plan, slik som arbeidsliv, helsespørsmål, utdanning og minoritetsspørsmål.

1. Arbeidsliv

Nyheter som ulike aspekter ved arbeidslivet, inkludert pensjon, uføre, arbeidsløshet og arbeidsrelaterte sykemeldinger. Omfatter også arbeidstaker og –giverforeninger og lønnsforhandlinger, streik og arbeidssikkerhet.

2. Helse

Nyheter om fysisk og mental helse på individuelt og sosialt nivå, sykehussektoren, epidemier og vaksiner og stoffmisbruk.

3. Utdanning

Nyheter om utdanningssektoren som omfatter individer, sosiale grupper eller institusjoner, inkludert barnehager, skolesystemet og universitets- og høyskolesektoren.

4. Minoritetsspørsmål

Nyheter om likestilling og individuelle eller sosiale rettigheter, inkludert kjønnsspørsmål, etnisitet, legning, uføre og religion, utenom statskirken.

5. Forbrukersaker

Nyheter som omhandler kvaliteten på det individuelle forbruk av varer og tjenester, som matsikkerhet, tilbakekallelse av varer, forbrukerklager og forbrukerrettigheter.

6. Globale og internasjonale sosiale spørsmål

Nyheter om sosiale spørsmål på et globalt nivå, slik som aktiviteter i WHO, internasjonal arbeiderbevegelse, universitetsrangeringer og global fattigdom.

7. Annet

Nyheter om sosiale spørsmål som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

8. Også sosiale spørsmål

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter sosiale spørsmål i en slik grad at man kan si at saken også har en krimvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

9. Samferdsel

Saker som omhandler samferdsel, veinettet og transport og kommunikasjons-systemet i Norge og i utlandet. Herunder også trafikksaker, veiarbeid osv, om stenging, forsinkelser, flytrafikk

osv.

12. Politikk

0 Ikke politikk

1 Norsk innenrikspolitikk

2 Regional og lokalpolitikk

3 International politikk

4 Krig, terrorisme og politisk vold

5 Norge og verden

6 Annet

7 Også politikk

Nyheter om norsk og internasjonal politikk, styringssystemer, politiske beslutningsprosesser, krig, terror og politisk vold. Omfatter også saker som omhandler økonomiske tiltak som politisk instrument.

1. Norsk innenrikspolitikk

Nyheter om norsk innenrikspolitikk på et nasjonalt nivå, som valg, regjering, storting og politiske partier, statsadministrasjon og forsvaret.

2. Regional og lokalpolitikk

Nyheter om norsk innenrikspolitikk på et regionalt og lokalt nivå – fylkes og kommunenivå.

3. Internasjonal politikk

Nyheter om internasjonal politikk, innen enkeltnasjoner, mellom nasjoner, overnasjonalt og globalt, innen EU og FN-systemene, internasjonale møter og konferanser, samt aktiviteter blant ministre og statsledere i andre land.

4. Krig, terror og politisk vold

Nyheter om krig, voldelig eller væpnet konflikt, innen nasjoner eller mellom folkegrupper og nasjoner, internasjonale væpnede operasjoner, menneskerettighetsspørsmål, fredsforhandlinger, politisk vold og undertrykkelse, samt terrorisme – kriminelle handlinger begått av private eller politiske kriminelle organisasjoner eller grupper mot det sivile samfunn, samt politiske handlinger motivert av ”krigen mot terror”.

5. Norge og verden

Nyheter om politiske spørsmål som har særlig relevans for forholdet mellom Norge og andre stater og det internasjonale samfunnet, slik som ministermøter, forholdet til Russland, internasjonale forsvarsspørsmål, Nobels fredspris og Norge som ”fredsnasjon” og ”miljønasjon” i verden.

7. Annet

Nyheter om politikk som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

8. Også politikk

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter politikk i en slik grad at man kan si at saken også har en krimvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

13. Ulykker

0 Ikke ulykker

1 Ulykker, menneskelig svikt

2 Ulykker, naturlige årsaker

3 Ulykker, ukjente årsaker

4 Annet

5 Også ulykker

Omhandler plutselige hendelser hvor mennesker, eiendom eller naturen har vært utsatt for ulykke.

1. Ulykker, menneskelig svikt

Nyheter om ulykker forårsaket av menneskelig svikt der dette er spesifisert, som flystyrt og bilulykker.

2. Ulykker, naturlige årsaker

Nyheter om ulykker forårsaket av naturen eller naturlige årsaker, som storm og orkan, tsumani, jordskjelv og flom.

3. Ulykker, ukjente årsaker

Nyheter om ulykker hvor årsaken er ukjent, som flystyrt som kan ha blitt forårsaket av været.

4. Annet

Nyheter om ulykker som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

5. Også ulykker

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter ulykker i en slik grad at man kan si at saken også har en slik vinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

14. Kultur og underholdning

0 Ikke kultur og underholdning

1 Kunst og høykultur

2 Populærkultur

3 Kuriosa

4 Kongestoff

5 Tidsspesifikke saker/historiske hendelser/markeringer

6 Annet

7 Også kultur og underholdning

8 Media

Nyheter fra kultursektoren, dekning av kongefamilien, markeringer og kuriositeter. Mykere nyheter, kjendisstoff og ”andre nyheter”, i Norge og internasjonalt.

1. Kunst og høykultur

Nyheter om kunstverden, som opera, teater, litteratur, symfonien, festspillene, folkemusikken etc, i Norge og internasjonalt.

2. Populærkultur

Nyheter om populærkultur, som musikkindustrien, spillindustrien, filmindustrien og

anmeldelser av disse, kjendisstoff, dansebandkultur.

3. Kuriositeter

Kuriositeter og ”andre nyheter”, saker av oppsiktsvekkende karakter, for eksempel ”elg brøt seg inn i butikk”, ”ekorn på vannski” og Obamas nye hund.

4. Kongefamilien

Nyheter om den norske eller andre kongefamilier.

5. Tidsspesifikke saker/ historiske hendelser/ markeringer

Saker som dekkes fordi det er tidsrelevant i forhold til dato, måned eller sesong.

6. Annet

Nyheter om kultur som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

7. Også kultur og underholdning

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter kultur i en slik grad at man kan si at saken også har en kulturvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

8. Media

Saker som omhandler mediene som kulturinstitusjoner, innhold i mediene og

mediepersonligheter.

15. Sport

0 Ikke sport

1 Sport

2 Norske sportsutøvere i utlandet

3 Sportsnyheter

4 Sportspersonligheter

5 Annet

6 Også sport

Nyheter som dekker sportsresultater i Norge og internasjonalt, sportslige personligheter, aktiviteter i sportssektoren og sportsnyheter.

1. Sport

Sportslige aktiviteter ”på banen” – altså resultater fra sportsbegivenheter, nyheter om spillere og utøveres prestasjoner, transfer, skader, trenere og dommere.

2. Norske sportsutøvere i utlandet

Nyheter om de sportslige aktiviteter til norske utøvere i utlandet, på vegne av Norge eller andre land/lag. Typisk: Norske fotballspillere på utenlandske lag.

3. Sportsnyheter

Sportslige aktiviteter ”utenfor banen”, som bakgrunnssaker, sportspolitikk, sportsøkonomi, organisasjoner, representanter, mediesaker og rettighetsspørsmål.

4. Sportspersonligheter

Nyheter om norske eller utenlandske sportspersonligheter som ikke er direkte relatert til resultater, heller i retning av portretter, treningsopplegg, sesongforberedelser etc.

5. Annet

Nyheter om sport som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

6. Også sport

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter sport i en slik grad at man kan si at saken også har en sportsvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

16. Vær

0 Ikke vær

1 Vær

2 Annet

3 Også vær

1. Vær

Nyheter om været som ikke regnes under ulykker hvor været har forårsaket ødeleggelser. Typiske saker trafikkaos pga snø, flyforsinkelser pga været, spengkulda kommer, slik blir påskeværet, sol over hele landet etc.

3. Annet

Nyheter om været som ikke kan registreres under den øvrige kategorien.

3. Også vær

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter været i en slik grad at man kan si at saken også har en slik vinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

17. Teknologi og vitenskap

0 Ikke teknologi og vitenskap

1 Teknologi og vitenskap

2 Annet

3 Også teknologi og vitenskap

1. Teknologi og vitenskap

Saker som omhandler teknologiutvikling og naturvitenskap som ikke er forbrukersaker eller økonomirelatert, men mer forsknings- og utviklingsrelatert.

2. Annet

Nyheter om teknologi og vitenskap som ikke kan registreres under den øvrige kategorien.

3. Også teknologi og vitenskap

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter teknologi og vitenskap i en slik grad at man kan si at saken også har en slik vinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

17. Type stoff

0 NA

1 Nyhet

2 Egenpromotering

3 Ikke nyhet

1. Nyhet

Registrerer at saken faktisk er å regne som en nyhet, og ikke egenreklame eller andre promoteringselement.

2. Egenpromotering

Registrerer NRKs bruk av egenreklame og egenpromotering på forsiden nrk.no.

3. Ikke nyhet

Registrerer det faktum at forsideelementet ikke er å regne som nyhet [Def Joachim]

18. Oppfølging

0 NA

1 Oppfølgingssak

1. Oppfølgingssak

Nyheter som regnes som oppfølgingssaker heller enn oppdateringer. For eksempel når saken ”forbereder seg på stafetten” senere blir til ”vant gull på stafetten”.

19. Lenker

0 Ingen ekstra lenker

1 En eller flere lenker til lignende relevante saker

2 En eller flere lenker til lignende relevante saker, inkludert merket boks ”Direkte på

Web-TV”

3 En eller flere lenker til lignende relevante saker, inkludert merket ”Tips oss” boks

Registrerer NRKs lenkepraksis på forsiden. Vanligvis er disse å finne under sakens overskrift, og kan være av varierende karakter, som denne variablene registrerer.

20. Notater

3.4 Detaljert kodebok for innholdsanalyse

1. Dato

2. Sak/tema

Kort om tema for saken.

3. Hovedkategori

0 NA

1 Innenriks

2 Utenriks

3 Norsk utenriks

Innholdet kodes etter to geografiske hovedkategorier som bestemmes ut ifra hvor saken finner sted.

1. Innenriks/nasjonalt

Nasjonalt innhold er saker som befinner seg innenfor Norges grenser og på nasjonalt plan.

2. Utenriks

Saker som finner sted utenfor Norges grenser. Nordmenns aktiviteter i utlandet, slik som idrettsprestasjoner i utlandet eller kongefamiliens utenlandsreiser defineres ikke som utenriks.

3. Norsk utenriks

Saker som finner sted utenfor Norge, men som omfatter nordmenn i en slik grad at de ikke kan ses på som rene utenrikssaker, og grunnen til dekning av saken i utlandet er at nordmenn er involvert. For eksempel sportsgrener der nordmenn spiller på et utenlandsk lag, norske pensjonister i Spania, kongefamilien på utenlandbesøk.

4. Innholdskategorier analyse

0 NA

1 Økonomi

2 Kriminalitet

3 Sosiale spørsmål

4 Politikk

5 Ulykker

6 Kultur og underholdning

7 Sport

8 Vær

9 Teknologi og vitenskap

For den kvantitative innholdsanalysen er det etablert 7 primære innholdskategorier som videre spesifiserer innholdets tematikk i underkategorier. Nyheter kodes her i henhold til sakens vinkling, og kategoriene er gjensidig utelukkende. Nyanser i vinkling kodes i underkategoriene.

1. Økonominyheter

Innhold som omhandler forretningsliv, økonomi, finans, industri eller markeder. Dette

omfatter også bedrifters foretak, aksjehandel og børsvirksomhet, personlig økonomi,

forretningsavtaler.

2. Kriminalitet

Innhold som omhandler kriminelle aktiviteter i Norge og internasjonalt. Omfatter alvorlig kriminalitet som mord, vold, smugling, seksualsaker, økonomisk kriminalitet, og mindre foreteelser. Rettssaker kodes under type kriminalitet.

3. Sosiale spørsmål

Nyhetsinnhold som omhandler arbeidsliv, helsesektor- og spørsmål, utdanningsløpet og minoritetsspørsmål. Omfatter også forbrukersaker.

4. Politikk

Innhold som omhandler norsk eller internasjonal politikk. Omfatter også krig, terrorisme og politisk vold.

5. Ulykker

Nyheter om plutselige hendelser hvor mennesker, eiendom eller naturen er offer for skade.

6. Kultur

Omfatter nyheter fra kultursektoren, dekning av kongefamilien, markeringer og kuriositeter.

Herunder også mykere nyhetssaker, kjendiser og de ”andre” nyhetene.

7. Sport

Nyheter som omhandler sportsresultater, sports-personligheter, norske idrettspersoners virke i utlandet, og generelle sportsnyheter.

8. Vær

Nyheter om været som ikke regnes under ulykker hvor været har forårsaket ødeleggelser.

9. Teknologi og vitenskap

Saker som omhandler teknologiutvikling og naturvitenskapene som ikke er forbrukersaker eller økonomi- eller industrirelatert. Herunder forskningsnyheter innen alle vitenskaper.

5. Økonomi

0 Ikke økonomi

1 Norsk økonomi og næringsliv nasjonalt

2 Norsk økonomi og næringsliv utlandet

3 Norske markeder

4 Global økonomi, industri og finans

5 Utenlandske selskaper i Norge

6 Personlig økonomi

7 Annet

8 Også økonomi

Økonomnyheter omfatter innhold som omhandler forretningsliv, økonomi, finans, industri eller markeder. Dette omfatter også bedrifters foretak, aksjehandel og børsvirksomhet, personlig økonomi, forretningsavtaler.

1. Norsk økonomi og næringsliv nasjonalt

Nyheter om økonomiske spørsmål og aktiviteter i Norge, inkludert foretak til norske selskaper og bedrifter, og den økonomiske tilstanden i Norge.

2. Norsk økonomi og næringsliv internasjonalt

Nyheter om norsk økonomi og næringsliv som påvirker andre lands økonomi, næringsliv eller industri, eller internasjonalt.

3. Norske markeder

Omhandler norske markeder, børsmarkedet, valuta, rente, banksektoren, boligmarkedet og BNP-saker.

4. Global økonomi, industri og finans

Saker som omhandler andre lands økonomi, internasjonal økonomi, utenlandske og

multinasjonale selskaper, globale eller andre nasjonale markeder.

5. Utenlandske selskaper i Norge

Omhandler utenlandske selskapers foretak i Norge.

6. Personlig økonomi

Nyheter som omhandler nordmenns personlige økonomi, som servicesektoren, levekostnader, og konsumprisindeks.

7. Annet

Nyheter om økonomi som ikke kan kodes i en av de øvrige kategoriene.

8. Også økonomi

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter økonomispørsmål i en slik grad at man kan si at saken også har en økonomivinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

6. Kriminalitet

0 Ikke kriminalitet

1 Mord og mistenkelige dødsfall

2 Vold

3 Smugling og trafficking

4 Seksualsaker

5 Økonomisk kriminalitet

6 Vinningsforbrytelser

7 Annet

8 Også kriminalitet

9 Forseelser/småkriminalitet

Innhold som omhandler kriminelle aktiviteter. Omfatter alvorlig kriminalitet som mord, vold, gjengkriminalitet, smuglig, seksualsaker, økonomisk kriminalitet, vinningsforbrytelser og mindre foreteelser.

1. Mord og mistenkelige dødsfall

Omhandler dødsfall som ikke er resultat av naturlig årsaker eller selvmord, som mistenkes som dette.

2. Vold

Nyheter om kriminell voldsbruk eller makt, herunder alvorlige voldelige hendeler, voldelig gjengkriminalitet, væpnede ran og generell umotivert vold.

3. Smuglig og trafficking

Nyheter som omhandler smuglig av varer over landegrenser hvor dette er lovstridig, så vel som menneskehandel.

4. Seksualsaker

Nyheter som omhandler ulovlig seksuell adferd eller trusler, som voldtekt, barnepornografi, insestsaker og seksuell trakassering.

5. Økonomisk kriminalitet

Nyheter om såkalte hvitsnippforbrytelser, svindel, innsidehandel, underslag og

skatteunndragelse.

6. Vinningsforbrytelser

Nyheter om mindre kriminelle handlinger uten voldelig element, som trafikkforseelser,

lommetyveri etc.

7. Annet

Nyheter om kriminelle hendelser som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

8. Også kriminalitet.

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter kriminalitetsspørsmål i en slik grad at man kan si at saken også har en krimvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

9. Forseelser/småkriminalitet

Nyheter av mindre alvorlig art, som trafikkforseelser, ordensforstyrrelse og hærverk.

7. Sosiale spørsmål

0 Ikke sosiale spørsmål

1 Arbeidsliv

2 Helse

3 Utdannings

4 Minoritetssaker

5 Forbrukersaker

6 Globale og internasjonale sosiale spørsmål

7 Annet

8 Også sosiale spørsmål

9 Samferdsel

Nyheter som omhandler menneskelige forhold og problemer, individuelt eller på sosialt plan, slik som arbeidsliv, helsespørsmål, utdanning og minoritetsspørsmål.

1. Arbeidsliv

Nyheter som ulike aspekter ved arbeidslivet, inkludert pensjon, uføre, arbeidsløshet og arbeidsrelaterte sykemeldinger. Omfatter også arbeidstaker og –giverforeninger og lønnsforhandlinger, streik og arbeidssikkerhet.

2. Helse

Nyheter om fysisk og mental helse på individuelt og sosialt nivå, sykehussektoren, epidemier og vaksiner og stoffmisbruk.

3. Utdanning

Nyheter om utdanningssektoren som omfatter individer, sosiale grupper eller institusjoner, inkludert barnehager, skolesystemet og universitets- og høyskolesektoren.

4. Minoritetsspørsmål

Nyheter om likestilling og individuelle eller sosiale rettigheter, inkludert kjønnsspørsmål, etnisitet, legning, uføre og religion, utenom statskirken.

5. Forbrukersaker

Nyheter som omhandler kvaliteten på det individuelle forbruk av varer og tjenester, som matsikkerhet, tilbakekallelse av varer, forbrukerklager og forbrukerrettigheter.

6. Globale og internasjonale sosiale spørsmål

Nyheter om sosiale spørsmål på et globalt nivå, slik som aktiviteter i WHO, internasjonal arbeiderbevegelse, universitetsrangeringer og global fattigdom.

7. Annet

Nyheter om sosiale spørsmål som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

8. Også sosiale spørsmål

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter sosiale spørsmål i en slik grad at man kan si at saken også har en krimvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

9. Samferdsel

Saker som omhandler samferdsel, veinettet og transport og kommunikasjons-systemet i Norge og i utlandet. Herunder også trafikksaker, veiarbeid osv, om stenging, forsinkelser, flytrafikk osv.

8. Politikk

0 Ikke politikk

1 Norsk innenrikspolitikk

2 Regional og lokalpolitikk

3 International politikk

4 Krig, terrorisme og politisk vold

5 Norge og verden

6 Annet

7 Også politikk

Nyheter om norsk og internasjonal politikk, styringssystemer, politiske beslutningsprosesser, krig, terror og politisk vold. Omfatter også saker som omhandler økonomiske tiltak som politisk instrument.

1. Norsk innenrikspolitikk

Nyheter om norsk innenrikspolitikk på et nasjonalt nivå, som valg, regjering, storting og politiske partier, statsadministrasjon og forsvaret.

2. Regional og lokalpolitikk

Nyheter om norsk innenrikspolitikk på et regionalt og lokalt nivå – fylkes og kommunenivå.

3. Internasjonal politikk

Nyheter om internasjonal politikk, innen enkeltnasjoner, mellom nasjoner, overnasjonalt og globalt, innen EU og FN-systemene, internasjonale møter og konferanser, samt aktiviteter blant ministre og statsledere i andre land.

4. Krig, terror og politisk vold

Nyheter om krig, voldelig eller væpnet konflikt, innen nasjoner eller mellom folkegrupper og nasjoner, internasjonale væpnede operasjoner, menneskerettighetsspørsmål, fredsforhandlinger, politisk vold og undertrykkelse, samt terrorisme – kriminelle handlinger begått av private eller politiske kriminelle organisasjoner eller grupper mot det sivile samfunn, samt politiske handlinger motivert av ”krigen mot terror”.

5. Norge og verden

Nyheter om politiske spørsmål som har særlig relevans for forholdet mellom Norge og andre stater og det internasjonale samfunnet, slik som ministermøter, forholdet til Russland, internasjonale forsvarsspørsmål, Nobels fredspris og Norge som ”fredsnasjon” og ”miljønasjon” i verden.

7. Annet

Nyheter om politikk som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

8. Også politikk

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter politikk i en slik grad at man kan si at saken også har en krimvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

9. Ulykker

0 Ikke ulykker

1 Ulykker, menneskelig svikt

2 Ulykker, naturlige årsaker

3 Ulykker, ukjente årsaker

4 Annet

5 Også ulykker

Omhandler plutselige hendelser hvor mennesker, eiendom eller naturen har vært utsatt for ulykke.

1. Ulykker, menneskelig svikt

Nyheter om ulykker forårsaket av menneskelig svikt der dette er spesifisert, som flystyrt og bilulykker.

2. Ulykker, naturlige årsaker

Nyheter om ulykker forårsaket av naturen eller naturlige årsaker, som storm og orkan, tsumani, jordskjelv og flom.

3. Ulykker, ukjente årsaker

Nyheter om ulykker hvor årsaken er ukjent, som flystyrt som kan ha blitt forårsaket av været.

4. Annet

Nyheter om ulykker som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

5. Også ulykker

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter ulykker i en slik grad at man kan si at saken også har en slik vinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

10. Kultur og underholdning

0 Ikke kultur og underholdning

1 Kunst og høykultur

2 Populærkultur

3 Kuriosa

4 Kongestoff

5 Tidsspesifikke saker/historiske hendelser/markeringer

6 Annet

7 Også kultur og underholdning

8 Media

Nyheter fra kultursektoren, dekning av kongefamilien, markeringer og kuriositeter. Mykere nyheter, kjendisstoff og ”andre nyheter”, i Norge og internasjonalt.

1. Kunst og høykultur

Nyheter om kunstverden, som opera, teater, litteratur, symfonien, festspillene, folkemusikken etc, i Norge og internasjonalt.

2. Populærkultur

Nyheter om populærkultur, som musikkindustrien, spillindustrien, filmindustrien og

anmeldelser av disse, kjendisstoff, dansebandkultur.

3. Kuriositeter

Kuriositeter og ”andre nyheter”, saker av oppsiktsvekkende karakter, for eksempel ”elg brøt seg inn i butikk”, ”ekorn på vannski” og Obamas nye hund.

4. Kongefamilien

Nyheter om den norske eller andre kongefamilier.

5. Tidsspesifikke saker/ historiske hendelser/ markeringer

Saker som dekkes fordi det er tidsrelevant i forhold til dato, måned eller sesong.

6. Annet

Nyheter om kultur som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

7. Også kultur

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter kultur i en slik grad at man kan si at saken også har en kulturvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

8. Media

Saker som omhandler mediene som kulturinstitusjoner, innhold i mediene og

mediepersonligheter.

11. Sport

0 Ikke sport

1 Sport

2 Norske sportsutøvere i utlandet

3 Sportsnyheter

4 Sportspersonligheter

5 Annet

6 Også sport

Nyheter som dekker sportsresultater i Norge og internasjonalt, sportslige personligheter, aktiviteter i sportssektoren og sportsnyheter.

1. Sport

Sportslige aktiviteter ”på banen” – altså resultater fra sportsbegivenheter, nyheter om spillere og utøveres prestasjoner, transfer, skader, trenere og dommere.

2. Norske sportsutøvere i utlandet

Nyheter om de sportslige aktiviteter til norske utøvere i utlandet, på vegne av Norge eller andre land/lag. Typisk: Norske fotballspillere på utenlandske lag.

3. Sportsnyheter

Sportslige aktiviteter ”utenfor banen”, som bakgrunnssaker, sportspolitikk, sportsøkonomi, organisasjoner, representanter, mediesaker og rettighetsspørsmål.

4. Sportspersonligheter

Nyheter om norske eller utenlandske sportspersonligheter som ikke er direkte relatert til resultater, heller i retning av portretter, treningsopplegg, sesongforberedelser etc.

5. Annet

Nyheter om sport som ikke kan registreres under de øvrige kategoriene.

6. Også sport

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter sport i en slik grad at man kan si at saken også har en sportsvinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

32. Vær

0 Ikke vær

1 Vær

2 Annet

3 Også vær

1. Vær

Nyheter om været som ikke regnes under ulykker hvor været har forårsaket ødeleggelser. Typiske saker trafikkaos pga snø, flyforsinkelser pga været, spengkulda kommer, slik blir påskeværet, sol over hele landet etc.

3. Annet

Nyheter om været som ikke kan registreres under den øvrige kategorien.

3. Også vær

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter været i en slik grad at man kan si at saken også har en slik vinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

33. Teknologi og vitenskap

0 Ikke teknologi og vitenskap

1 Teknologi og vitenskap

2 Annet

3 Også teknologi og vitenskap

1. Teknologi og vitenskap

Saker som omhandler teknologiutvikling og naturvitenskap som ikke er forbrukersaker eller økonomirelatert, men mer forsknings- og utviklingsrelatert.

2. Annet

Nyheter om teknologi og vitenskap som ikke kan registreres under den øvrige kategorien.

3. Også teknologi og vitenskap

Saker som primært tilhører en av de andre innholdskategoriene, men som også omfatter teknologi og vitenskap i en slik grad at man kan si at saken også har en slik vinkling. Denne variabelen tillater nyansering innen kategorisering i forhold til det å registrere sekundære innholdskategorier.

34. Sjanger

0 NA

1 Nyhetsartikkel

2 Notis

3 Bakgrunn

4 Anmeldelse

5 Annet

1. Nyhetsartikkel

Sak av en viss lengde som kan omtales som en nyhetssak.

2. Notis

Kort sak som kun informerer om en hendelse, for eksempel kort pressemelding.

3. Bakgrunn

Reportasjeaktig sak som beskriver eller forklarer et fenomen heller enn som rapporterer en nyhetshendelse. For eksempel bakgrunnsartikkel om solformørkelser, darwinisme, co2- rensing eller lignende.

4. Anmeldelse

Anmeldelser av produkter og utgivelser.

5. Annet

Saker som ikke kan logges innen de øvrige kategoriene

35. Bred dekning

0 NA

1 Finanskrisen

2 Stortingsvalget 2009

3 Klima

4 Barack Obama

5 Iran-valget

6 Muhammed-karikaturene

1. Finanskrisen

Sak som omhandler selve krisen eller effekter av krisen, eller som henviser til krisen for å beskrive utviklinger og hendelser i arbeidsmarket, finanssektor, politikk el. l.

2. Stortingsvalget 2009

Saker som omhandler valget direkte, valgresultater eller valgkamp, i forhold til regjering, storting, politiske partier, valgsystem eller lokalt nivå.

3. Klima

Saker som omhandler eller berører tema om klimaendringer i forhold til alle typer innhold.

4. Barack Obama

Saker som omhandler USAs nåværende president og hans aktiviteter. For eksempel Nobels fredspris, Obamas reiser og møtevirksomhet. Dersom saken omhandler Obamas reaksjoner på de øvrige tema innen denne kategorien (finanskrise eller klima), skal tematikken logges, ikke mannen.

5. Iran-valget

Saker som omtaler presidentvalget i Iran og dets påfølgende demonstrasjoner sommeren

2009.

6. Muhammed-karikaturene

Saker som omhandler striden rundt Muhammed-karikaturene som først ble publisert i Danske

Jyllandsposten.

16. Sted (omhandler)

0 NA

1 Norge

2 Norden

3 Storbritannia

4 Europa/ EU

5 USA/Nord-Amerika

6 Midtøsten

7 Latin-Amerika

8 Asia

9 Russland

10 Annet

11 Afrika

Ulike land er gruppert sammen i geografiske områder for å lette kodingen. (1) Norge; (2) Norden omfatter her Sverige, Danmark, Finland og Island; (3) Storbritannia (egen

korrespondent) (4) Europa/EU omfatter alle europeiske land, utenom Russland (egen kategori pga egen korrespondent); (5) USA/Nord-Amerika utgjør USA og Canada; (6) Midtøsten omfatter Israel/Palestina og omliggende stater, Afghanistan, Iran, Irak og Pakistan; (7) Latin-Amerika omfatter Sør- og Mellom-Amerika; (8) Asia omfatter hele det asiatiske kontinentet (9) Russland; (10) Annet omfatter alle land som ikke faller inn under øvrige land, for eksempel Oseania og Sydpolen; (11) Afrika omfatter hele det afrikanske kontinentet.

17. Kontekstboks

0 NA

1 Kontekstboks

2 Ikke kontekstboks

Registrerer hvorvidt saken er kontekstualisert gjennom en samling lenker til lignende eller tidligere saker i høyre kolonne.

18. Tittel kontekstboks

Kontekstboksens overskrift/tittel.

19. Notater