Prosjektet er i gang

CC sa-20

Hva driver NRK egentlig med på nett? (Foto: Erik Solheim CC: sa-20)

MONC-gruppen har startet arbeidet med NRK-prosjektet. Det innebærer en storskala analyse av det som finnes av nyhetsstoff på nrk.no. Analysen vil ta for seg både forside, dekning av utvalgte enkeltsaker og samtidig forsøke å finne ut hva slags stoff nrk faktisk produserer og legger ut på sine nettsider.

I første omgang er kodegruppen i gang med kategorisering og koding av det NRK legger ut på forsiden til nrk.no, en konstruert uke i 2013. Du kan lese litt om hva en koder faktisk driver med i neste post!